JANTURAN
ジャントゥラン

 ジャントゥラン=地語り
 ワヤン上演において、ジャントゥランは現代のドラマや映画におけるネレーションとはやや異なる。とはいえワヤンにおいて、ダランの声は、その起伏で、物語、特につぎに控える場面へと観客を導くように秩序だったものであることを要求される。良質のジャントゥランは観客の情緒を引き込む事ができるのである。それで、ダランの技術としてのジャントゥランは単なる効果に止まらず、全き情報となり得るのである。
 文化人の間では、ジャントゥランはサストラ・ピナトク(sastra pinathok),即ち特定の秩序を用いた特別な言葉を使用しなければならない。またジャントゥランは通常、敬意を込めて、朗読調で、ひじょうにゆったりとしたガムランのメロディーに乗せて語られる。
 そのジャントゥランで、キ・ダランは、進行する場面、登場した人物が誰か、などに関して簡潔な情報を与え、登場しているワヤンの人物の性質やキャラクターを手短に説明する。
 以下のマンドゥロ国王宮のジェジェルのジャントゥランはスマラン出身のキ・ダラン、ナルトサブドによって語られたものである。
 "Swuh srep data pitana. Nenggih negari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka araning sawiji, adi luwuh, dasa sepuluh, purwa wiwitan. Sanadyan kathah titahing jawata ingkang kasonga ing Pertiwi, kaungkulan ing akasa, kaapit ing samodra, kathah ingkang sami anggana raras, nanging datan kadi nagari Mandura.
Ngupaya satus datan ntuk kekalih, sewu tan jangkep sadasa, ora jeneng mokal lamun mangka bebukaning carita. Dhasar nagara panjang apunjung, pasir wukir gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja. panjangdawa pocapane, punjung luhur kawibawane, pasir samdora, wukir gunung. pranyata negara Mandura ngungkuraken pagunungan, ngeringaken bangawan, nengenaken pasabinan, miwah mengku bebandaran agung. Gemah kathah para nangkuda kang lumaku dedagangan anglur selur datan ana pedhote, labet tan ana sangsayaning margi...."
 また、東部ジャワのワヤン・クリ・プルウォのジャントゥランは、スナルト・ティムル (Soenarto Timoer)によれば以下の通り(一部分) 
Ya anenggih sinigeg inggelar, data pitana sekaring bawana langgeng. Tiyang aringgitiku anggelar carita budha, neggelar zaman purbakala. Pundi ta sadalu punika, ingkang kangge wiwitan kanda. Anyariyosaken gelare nagari Timbultaunan, anenggih nagari Puserbumo...(Dodogan,ドドガン、コタック(ワヤン人形を入れる大型の箱)がチュムポロで打たれる)

>Back to IndexNhpon Wayang Kyokai Home Page